Thứ Tư, Tháng Tám 10, 2022
Trang chủ Tư vấn luật kinh doanh, thương mại

Tư vấn luật kinh doanh, thương mại

“Nơi không có quyền lực cộng đồng thì không có pháp luật, nơi không có pháp luật thì không có gì gọi là công bằng.”
“Luật lệ không công bằng, tự nó đã là một dạng bạo lực” – Mahatma Gandhi

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất...

0
Án lệ số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và...

Án lệ số 02/2016/AL về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”

0
Án lệ số 02/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và...

Những căn cứ để hủy hợp đồng đồng thương mại

Trong phạm vi bài viết này chúng ta tìm hiểu các căn cứ pháp lý để thực hiện chế tài hủy bỏ hợp đồng...

Vi phạm hợp đồng và biện pháp xử lý

Hậu quả pháp lý của việc vi phạm hợp đồng. luat su dat dai, luật sư giỏi Trong thực tiễn quá trình ký kết, cũng...

Hiệu lực của hợp đồng và những trường hợp đồng vô hiệu

Xem xét tính hiệu lực của hợp đồng. luat su dat dai, luật sư giỏi Vấn đề các điều kiện có hiệu lực của hợp...

Vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

Xác định có hay không hành vi vi phạm hợp đồng dẫn đến tranh chấp hợp đồng? luật sư kinh tế, luật sư giỏi Về...

Quy trình thụ lý và thu nợ

0
Quy trình cơ bản được PHU&Lawyers thực hiện như sau: dịch vụ đòi nợ, thu hồi nợ 1 – Cung cấp giấy tờ liên quan...

Lưu ý khi cần dịch vụ tư vấn đòi nợ, thu hồi nợ hợp...

0
Thế nào là dịch vụ đòi nợ hợp pháp? luat su, luật sư, dich vu doi no, dich vu thu no, dịch vụ thu...

Tài liệu cần thiết để thực hiện dịch vụ thu nợ

0
Tài liệu, chứng cứ cần cung cấp khi yêu cầu giải quyết tranh chấp nợ. dịch vụ đòi nợ, thu hồi nợ 1. Hợp đồng,...

Cách tính phí dịch vụ thu nợ

0
Khách hàng có quyền tự lựa chọn hình thức tính phí cho phù hợp bản thân hoặc Doanh nghiệp mình. dịch vụ đòi nợ,...